სექტემბრის სასიყვარულო ჰოროსკოპი

  • სხვადასხვა
  • 12 სექტემბერი 22:32, 2020 წელი

ნახეთ, რას გირჩევენ ვარსკვლავები შემოდგომის პირველ თვეს სასიყვარულო კუთხით და როგორი იქნება 2020 წლის სექტემბერი სასიყვარლო კუთხით ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის.

კურო


კუროსთვის სექტემბრის თვე ნამდვილ გამოცდას მოიტანს, რომლითაც მისი უკვე არსებული ურთიერთობები სიმყარესა და ერთგულებაზე გადამოწმდება. ამასთან ერთად, საქმე ეხება არა მოსალოდნელი კონფლიქტების ალბათობას, არამედ ძველ წყენებსა და საიდუმლოებებს, რომელიც ზუსტად სექტემბერში დაიწყებს ზედაპირზე ამოტივტივებას.


ტყუ­პი 


ფლირ­ტი შე­იძ­ლე­ბა გრძნო­ბე­ბის აშ­კა­რა დე­მონ­სტრა­ცი­ა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს და ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბიც მი­ი­ღოთ. მე­უღ­ლე­ებს რო­მან­ტი­კუ­ლი მგზავ­რო­ბა/მოგ­ზა­უ­რო­ბა ელით. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ჩხუბს აი­რი­დებთ, თუ პარტნი­ო­რი სიბ­რძნეს გა­მო­ავ­ლენს და არ აგ­ყვე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებს თვის ბო­ლოს ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი კან­დი­და­ტი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ.


კირჩხი­ბი 


შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ჩა­ღოთ მას­თან, ვის მი­მარ­თაც ნაზი გრძნო­ბე­ბი გა­კავ­ში­რებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ, რომ თქვე­ნი კავ­ში­რი მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო, ვნე­ბი­ა­ნი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გახ­დეს. შუა თვე­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. თვის ბო­ლოს ბევ­რი იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი იმა­ზე თუ რამ­დე­ნად შე­გიძ­ლი­ათ რა­დი­კა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა.


ლომი 


ლომების დიდ ნაწილს სექტემბრის შუა პერიოდში მხურვალე რომანის წამოწყების დიდი შანსი გაუჩნდება. ამასთან ერთად, უკვე დაოჯახებული ლომებიც შეიძლება მოხვდნენ ანცი ამურის ისრების სამიზნეში. ასტროლოგები ურჩევენ ლომებს, გონივრული ზღვარი დაიკავონ ნებისმიერ ურთიერთობაში.


ქალ­წუ­ლი 


მარ­ტო­ხე­ლა ქალ­წუ­ლე­ბი უფრო მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი გახ­დე­ბით და თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში შე­მო­უშ­ვე­ბათ ადა­მი­ანს, რომ­ლის მი­მარ­თაც ლტოლ­ვას გა­ნიც­დით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მე­უღ­ლე­ე­ბის გა­ვი­თა­რე­ბით, მათი რე­ა­ლი­ზა­ცი­ით და­კავ­დე­ბი­ან. შუა სექ­ტემ­ბერ­ში თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და­მა­ინ­ტრი­გე­ბე­ლი მოვ­ლე­ნა მოხ­დე­ბა.


სას­წო­რი


მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი და­ი­წყოთ იმ ადა­მი­ან­თან, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად გეხ­მა­რე­ბათ. თქვენ ღირ­სე­უ­ლად და­ა­ფა­სებთ მას, ვინც კრი­ტი­კულ, რთულ მო­მენ­ტში მუ­დამ თქვენ გვერ­დი­თაა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბა იმის მი­ხედ­ვით გან­ვი­თარ­დე­ბა, თუ რამ­დე­ნად სა­ჭი­რო­ებთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ამ ადა­მინ­თან ყოფ­ნას. შე­იძ­ლე­ბა მის გამო მსხვერ­პლის გა­ღე­ბა­მაც მო­გი­წი­ოთ. თვის ბო­ლოს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი გე­ლით.


მო­რი­ე­ლი 


მარ­ტო­ხე­ლებს გან­სა­კუ­თე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი არ გე­ლით. თუ არ ჩავ­თვლით იმას, რომ სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რი გსურთ ადა­მი­ან­თან, რო­მელ­საც მე­გო­ბარს ეძა­ხით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი გა­გე­ბით უნდა მო­ე­კი­დოთ მე­უღ­ლის მო­თხოვ­ნებს. ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ხა­სი­ა­თის გა­მოვ­ლე­ნას მო­ეშ­ვით. შუა თვე­ში საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რის გა­კე­თე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ.


მშვილ­დო­სა­ნი 


სექ­ტემ­ბერ­ში მშვილდოსნის ზოდიაქოს ბევრი დაოჯახებული წარმომადგენელი ახლებური თვალით დაინახავს საკუთარ მეორე ნახევარს, რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს მათ სექსუალურ ცხოვრებას. ხოლო მარტოხელა მშვილდოსნებს ასტროლოგები ახალი რომანის წამოწყებას უწინასწარმეტყველებენ, არც მეტი არც ნაკლები - მეგობართან.


თხის რქა 


მარ­ტო­ხე­ლე­ბი გა­ა­ჩა­ღებთ რო­მანს ადა­მი­ან­თან, რო­მელ­საც გარ­შე­მო ყვე­ლა გა­ნი­ხი­ლავს. ის შე­იძ­ლე­ბა იყოს თქვენ­ზე ასა­კით გა­ცი­ლე­ბით პა­ტა­რა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­იჭ­რას ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თა­ნაც ადრე რო­მა­ნი გქონ­დათ. თვის ბო­ლოს მო­ე­რი­დეთ ნე­ბის­მი­ერ კონ­ტაქტს (სექ­სი, ფლირ­ტი) იმ ადა­მი­ან­თან, ვის­თა­ნაც ხან­გრძლი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გსურთ.


მერ­წყუ­ლი 


თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მოჩ­ნდეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თა­ნაც წარ­სულ­ში არა­ფე­რი გა­მო­გი­ვი­დათ. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხნით გა­ერ­თოთ, მაგ­რამ ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გან­ვი­თარ­დეს. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­უ­ბა­რი ადა­მი­ან­თან, ვი­საც ნამ­დვი­ლად სურს თქვენ გვერ­დით ყოფ­ნა. თვის ბო­ლოს მო­ე­რი­დეთ კონ­ტაქტს იმას­თან, ვინც ყვე­ლა­ნა­ი­რად ცდი­ლობს თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვას.


თევზები


თევზების დიდ ნაწილს ასტროლოგები სექტემბერში დინების მიხედვით მშვიდ ცურვას უწინასწარმეტყველებენ. აჯობებს პარტნიორულ და სექსუალურ კავშირებში უკვე არსებულ ადამიანებზე შეაჩეროთ ყურადღება. ახალი საკბილოს ძებნამ შესაძლოა სერიოზულ სკანდალებში ამოგაყოფინოთ თავი.

სრული ვერსიის ნახვა სხვადასხვა