ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბაზარს დატოვებს

  • რეზონანსი
  • 28 თებერვალი 10:25, 2018 წელი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა მცირდება, რადგან საფინანსო ბაზარზე მათი სიმრავლის აუცილებლობა არ არსებობს.

რეგულაციის შემდეგ ისეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც მისო-ს სახელი აქვთ, ხოლო რეალურად სხვა საქმიანობას ეწევიან, ბაზარს დატოვებენ. ბოლო დროს მათი ფინანსური მდგომარეობაც მკვეთრად შეიცვალა და მიკროსაფინანსოების მოგება 242%-ით შემცირდა.

წყარო: რეზონანსი