საქართველომ სიძვირით ევროპას გაუსწრო

  • რეზონანსი
  • 30 იანვარი 13:03, 2018 წელი

ფასების დონით და სიძვირით საქართველო ზოგიერთ განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოს უსწრებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ცხოვრების დონე დაბალია, რიგით ქართველს სურსათში იმდენივეს გადახდა უწევს, რამდენსაც ევროპელები იხდიან.


როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მინიმუმ, ერთი ტექნოლოგიური ეპოქით ჩამოვრჩებით სხვა მოწინავე ქვეყნებს, რომლებსაც შრომის მწარმოებლურობა სოფლის მეურნეობის სექტორში 50-60-ჯერ უფრო მაღალი აქვთ, ვიდრე საქართველოში.

წყარო: რეზონანსი