"სილქნეტს" ყველაზე უხარისხო მომსახურება აქვს?!

  • kvira.ge
  • 28 მარტი 16:30, 2017 წელი

საქართველოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს 208 საჩივარი მიიღეს, აქედან ყველაზე მეტი საჩივარი კომპანია “სილქნეტის” მიმართ დაფიქსირდა.

“საჩივრების ყველაზე მეტი წილი, “სილქნეტზე” მოდიოდა – 42 საჩივარი, 19 საჩივარი შევიდა “ჯეოსელზე”. საჩივრები იყო ასევე “სტერეო +”-ის, “ახალი ქსელების”, შპს “მობიტელის” (ბილაინი), შპს “იმერტივის” წინააღმდეგაც”, – ნათქვამია ანგარიშში.


მათივე ინფორმაციით, კომპანია ,,სილქნეტის” მიმართ დაფიქსირებული საჩივრების რაოდენობა ორჯერ უფრო მეტია, ვიდრე სხვა კომპანიების მიმართ. ზოგადად, ,,სილქნეტის” მიმართ მუდმივად ისმის სხვადასხვა სახის კრიტიკა. ხშირია ინტერნეტის უხარისხოდ მიწოდების ფაქტები, ინტერნეტქსელის მონტაჟის დროს კლიენტების მიმართ არასათანადო დამოკიდებულება და შედეგად პრობლემური ქსელის დამონტაჟება.


საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში შესული 208 საჩივრიდან, 127 არის წერილობითი, ხოლო 81 სატელეფონო საჩივარი. საიდანაც 122 საჩივარი სრულად დაკმაყოფილდა, 62 ნაწილობრივ, ხოლო 24 საჩივარში დარღვევა არ დაფიქსირებულა.


მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ფუნქციონირების მიზანია ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა.

სრული ვერსიის ნახვა kvira.ge